Termeni și condiții

 • Congresul Medical Internațional pentru studenți și tineri medici, este primul congres medical din Moldova, organizat de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (ASRM), al cărui scop principal îl constituie experiența științifică și schimbul de cunoștințe ale studenților, rezidenților și tinerilor medici , precum și fortificarea relațiilor interculturale.
 • Comitetul de Organizare este alcătuit din membri ai Departamentului Științe ASRM și include: un Președinte, un Vicepreședinte, un Secretar General, precum și responsabili pentru IT, Workshops, Program social, Voluntari, Facultate de Stomatologie, Facultate de Farmacie, Facultatea Medicină Nr.2.
 • Congresul va organiza următoarele sesiuni științifice: Medicina Internă; Chirurgie; Farmacie; Stomatologie; Sănătate Publică; Științe fundamentale; Etică, deontologie și asistență medicală; Cazuri clinice, Particularități în optometrie.
 • Site-ul oficial al congresului este medespera.asr.md.
 • Programul social este unul opțional și poate fi selectat separat în timpul înregistrării online.
 • Limba oficială a Congresului este ENGLEZA.
 • Pentru a vă înregistra la Congresul internațional MedEspera, este necesar să parcurgeți urmărtoarele etape:
  1. Îregistrarea pe site-ul oficial ca: participant activ, participant pasiv sau co-autor.
  2. Achitarea participării conform datelor de la capitolul Achitări.
  3. Pentru finalizarea procesului de înregistrare a participantului activ este necesar să încărcați abstractul conform datelor de la capitolul Abstracte, atît pentru participanți cu postere cît și prezentări orale.
 • Participantul este obligat să verifice validitatea datelor introduse la crearea contului personal. Datele introduse de participant la înregistrare vor fi utilizate pentru realizarea Diplomelor/Certificatelor de participare, badge-urilor personalizate.
 • Ca participant activ:
  • Veți avea posibilitatea să prezentați lucrarea științifică pentru o audiență internațională
  • Veți lua parte în concursul de abstracte
  • Veți primi Certificat de participare electronic ca participant activ și credite CME, nr. De credite variază în dependență de tipul lucrării.
  • Veți beneficia pe deplin de programul social, plus opțiunile suplimentare, la solicitare, conform secțiunii Achitări.

  Statutul participantului activ poate fi schimbat, dacă:

  • abstractul participantului nu este selectat ca prezentare orală sau poster. El sau ea mai poate participa la conferință ca participant pasiv, achitînd diferența de preț pînă la sfîrșitul termenului.
  • El sau ea nu a încărcat abstractul în termenul indicat pe site-ul oficial, în acest caz contul persoanei se inactivează iar participarea se anulează și nu va mai fi posibilitatea de participare la Congresul Internațional MedEspera, fără posibilitatea de a întoarce banii.

  Ca participant pasiv:

  • Nu veți avea posibilitatea să prezentați rezultatele cercetărilor personale la conferința internațională.
  • Veți beneficia pe deplin de programul social, plus opțiunile suplimentare, la solicitare, conform secțiunii Achitări.
  • Veți primi Certificat de participare electronic ca participant pasiv și credite CME

  Ca co-autor:

  • Certificat de participare electronic ca participant activ și credite CME
  • Nu veți avea posibilitatea să luați parte la întregul program MedEspera 2020
  • Toți studenții universității de medicină, începînd cu anul I pînă la rezidenți și doctoranzi sunt admiși să participe la Congresul Internațional MedEspera 2020.
  • Înregistrările și abstractele încărcate după data limită nu vor fi acceptate și nici nu vor fi introduse în cartea de abstracte.
 • Comitetul științific încurajează prezentarea de materiale științifice originale, cazuri clinice / rezultate actualizate ale cercetărilor anterioare, review literar, care nu au fost prezentate la edițiile anterioare ale MedEspera sau alte congrese.
 • Rezumatul lucrărilor științifice trebuie scris în limba engleză, în limita de 3000 de caractere în volum (inclusiv spațiile goale) și nu trebuie să conțină grile, grafice sau imagini.
 • Un abstract trebuie să conțină următoarele capitole: Author, scientific adviser, title, introduction, aim of study, material and methods, results, conclusions and 2 – 5 key words.

Introduction: trebuie să conțină toate datele de bază necesare cercetării.

Aim of study: va dezvălui cu claritate scopul principal al cercetării.

Material and methods: va descrie principiul execuției acestui studiu, inclusiv materialele, metodele și criteriile statistice utilizate în cadrul acestei cercetări particulare.

Results: va prezenta pe surt  rezultatele descoperite în timpul procesului de cercetare.

Conclusions: descrie rezultatul studiului corelat cu scopul și datele de fond prezentate în introducere.

 • Rezumatul sesiunii de raport al cazului trebuie să cuprindă 3 părți, pe lîngă cele standart ( Autor, coordonator științific): background, case report, conclusions.
 • Autorii și co-autorii abstractelor încărcate trebuie să fie studenți, rezidenți sau doctoranzi ai universității de medicină.
 • Coordonatorii științifici pot fi: asistenți universitari, conferențiari universitari și profesori universitari, care au titlu de doctor în științe.
 • Rezumatele trebuie să conțină numele deplin și corect al autorilor, co-autorilor și coordonatorilor științifici, partcicipantul poartă răspunderea totală referitor la corectitudinea datelor introduse.
 • Comitetul organizatoric nu poartă răspundere pentru datele incorect introduse de către participanți.
 • Toate abstractele acceptate vor fi publicate în cartea de abstracte accesibilă pentru toți participanții activi în componența pachetului promoțional în prima zi de congres, dar și pe site-ul congresului de 3 luni după încheierea congresului.
 • Comitetul științific își menține dreptul de a respinge orice rezumat care nu îndeplinește cerințele de mai sus sau le încalcă, de a modifica forma rezumatelor prezentate și de a le transfera într-o altă sesiune.
 • Numărul maxim de lucrări științifice pe un participant înregistrat este de 2.
 • Domeniile de activitate: Puteți încărca abstractele la următoarele secțiuni:
  • Medicină Internă
  • Chirurgie
  • Științe fundamentale
  • Etică, deontologie și nursing
  • Stomatologie
  • Farmacie
  • Sănătate publică
  • Cazuri clinice
  • Particularități în optometrie
 • Posterul trebuie să fie în format .Jpg și format 4K (orientare PORTRAIT 2160×3840) suport hîrtie.
 • Un șablon de poster va fi trimis pe emailul dvs, după ce obținem confirmarea de la comisia de verificare a abstractelor, modificați-l în PowerPoint și exportați-l la jpg cu rezoluția de 2160×3840 (orientare PORTRAIT)
 • Titlul trebuie să fie suficient de mare pentru a fi văzut de la o distanță aproximativă de 3 metri.
 • Participanții trebuie să folosească un font Times New Roman, precum și o dimensiune adecvată pentru text (28-32 pentru textul normal și mai mare pentru subtitrări). Ar trebui să existe un contrast adecvat între font și fundal.
 • Fiecare obiect ilustrativ (imagine, figura, grafic, diagramă, tabel) trebuie să aibă un titlu sau o scurtă explicație și o legendă.
 • Se recomandă ca toate detaliile irelevante să fie eliminate, pentru a nu supraîncărca posterul cu informații.
 • Toate posterele trebuie să fie realizate după template-ul oferit de către comitetul organizatoric MedEspera 2020.
 • Toate posterele vor fi colectate cu 5 zile înainte de sesiunea de prezentare, de către persoana responsabilă.
 • Sesiune specială va avea loc numai dacă 8 sau mai multe lucrări științifice sunt acceptate în procesul de examinare.
 • Dacă numărul de lucrări pentru o anumită sesiune nu îndeplinește această cerință, organizatorii le vor transfera într-o sesiune care este cel mai strâns legată de subiect.
 • În cazul în care numărul de prezentări depășește maximum 20, secțiunea se divide în două.
 • Comitetul științific este alcătuit din specialiști recunoscuți: conferențiari universitari, profesori universitari, medici practicieni și cercetători.
 • Articolele revizuite pozitiv au dreptul de a fi prezentate în timpul Congresului și vor participa la concurs.
 • Coordonatorii unei ședințe speciale au dreptul să excludă o lucrare științifică din concurs dacă persoana care înregistrează un rezumat sau prezintă o lucrare nu respectă regulamentul 17th International Congress of Young Medical Scientists.
 • Lucrările științifice sunt prezentate oral, în baza unei prezentări power point, conform template-ului oferit de către comitetul organizatoric.
 • Prezentarea trebuie trimisă unui coordonatorului de sesiune, înainte de termenul stabilit de coordonator. Toate animațiile și fișierele sonore sunt atașate de autori pe propria răspundere.
 • Prezentatorul într-o sesiune orală are 7 minute pentru prezentare și 3 minute pentru discuție.
 • Prezentatorul unui caz clinic are 5 minute pentru prezentare și 2 minute pentru discuție.
 • Prezentările care depășesc intervalul de timp menționat mai sus pot fi întrerupte de coordonatorii sesiunii.
 • Primul autor este cel care prezintă lucrarea și este obligat să participe la discuție după terminarea prezentării. Co-autori nu au voie să participe la discuție.Toți autorii prezentați trebuie să prezinte lucrarea în limba engleză și să răspundă la întrebări.
 • Rezultatele vor fi anunțate la ceremonia de închidere, din data de 9 mai 2020, la fel ca și înmînarea premiilor pentru locurile de frunte.
 • Postere revizuite pozitiv au dreptul de a fi prezentate în timpul Congresului și vor participa la concurs
 • Toate posterele sunt prezentate pe cale orală.
 • prezentare a posterului va dura până la 4 minute, iar discuția va dura încă 2 minute.
 • Prezentările care depășesc intervalul de timp menționat mai sus pot fi întrerupte de coordonatorii sesiunii.
 • Toți autorii prezentați trebuie să prezinte lucrarea în limba engleză și să răspundă la întrebări.
 • Rezultatele vor fi anunțate la ceremonia de închidere, din data de 9 mai 2020, la fel ca și înmînarea premiilor pentru locurile de frunte.
 • Congresul va organiza, diverse workshopuri, la care fiecare participant se poate înregistra, de asemenea, pe site-ul MedEsepra.
 • Toate înregistrările la workshopuri vor fi deschise după încheierea termenului de aplicare și achitare și va dura două săptămîni!
 • Fiecare workshop are o limită maximă a participanților, iar odată ce acesta a fost atins, opțiunea acestui workshop va fi eliminată din lista de pe site-ul MedEspera.
 1. Prezența la ceremonia de deschiderea oficială a Congresului MedEspera 2020
 2. Prezența la minim 2 prelegeri și 1 workshop.
 3. Prezența la ceremonia de închidere oficială a Congresului MedEspera 2020.
 4. Să completeze formularul de feed back la sfîrșitul congresului.
 • În acest an, platforma noastră vă va afișa diploma numai în contul dvs. personal de pe www.medespera.asr.md. Pentru a obține diploma digitală, trebuie să îndepliniți pașii menționați mai sus. Numai după acești pași veți găsi diplomele dvs. în secțiunea Diplomas.
 • Diplomele digitale vor fi disponibile pentru descărcare timp de 3 luni de la încheierea congresului. După aceasta, nu veți mai putea să le descărcați.
 • Participarea la activitățile științifice va fi evidențiată electronic și va fi verificată prin scanarea unui QR code, de pe ecusonul dvs personal din cadrul congresului, de către persoanele responsabile.
 • Ziua și ora vor fi anunțate zilnic pe site-ul nostru web și în pagina de Facebook cu 5 zile înainte.
 • Pentru a vă înregistra, starea contului dvs. trebuie să fie PLĂTIT. Aceasta înseamnă că trebuie să plătiți taxa de participare și apoi să verificați actualizarea stării de plată în contul dvs. înainte de deschiderea înregistrării pentru cursuri și workshopuri. Dacă există vreo problemă, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați, la adresele de email sau nr. De telefon indicate în secțiunea
 • cartelă specială se va deschide în cont atunci când începe procesul de înregistrare.
 • Toți participanții care nu se înregistrează la cursuri și ateliere vor fi distribuiți aleatoriu, în limita locurilor disponibile.
 • Doar participanții activi și pasivi se pot înregistra la cursuri și workshopuri.
 • Procesul de înregistrare începe la 18 noiembrie 2019. Înregistrarea timpurie se încheie la 3 februarie 2020, înregistrarea târzie – la 10 martie 2020
 • Nici o plată nu va fi acceptată după expirarea termenului limită.
 • Taxa de înscriere este de 35 EUR pentru participanții activi, atît timpurie cît și tîrzie. 30 EUR pentru participanții pasivi la înregistrarea timpurie și 40 EUR pentru înregistrarea târzie, 5 EUR pentru Co-autori, independent de timpul înregistrării. 20 EUR pentru Cina festivă.
 • Achitarea taxei poate fi efectuată cu ajutorul cardului MasterCard sau Visa sau prin transfer bancar.
 • Toți participanții activi și pasivi au la dispoziție un pachet promoțional (conținând cărți abstracte, gadget-uri de conferință și materiale suplimentare), precum și un certificat de participare și au prioritate în înscrierea pentru workshopuri suplimentare organizate în cadrul conferinței.
 • Taxele includ: Intrarea la toate evenimentele științifice în perioada oficială a congresului, intrarea la cermoniile de deschidere și închidere, pauzele de cafea, fourchette, launch, welcome kit, program book și abstract book pentru participanți activi.
 • Rambursări: o rambursare integrală poate fi solicitată numai până la data de 4 martie, după 4 martie – rambursarea de 50% poate fi solicitată până la data de 10 aprilie, fără rambursare după 10 aprilie.
 • Organizatorii Congresului au tot dreptul, la discreția lor cu o notificare prealabilă, să modifice orice participare sau taxă specială și/sau orice termen limită de plată. Aceste modificări nu afectează participanții care deja au achitat și au primit confirmarea plății
 • Înregistrarea unei lucrări științifice este echivalentă cu aprobarea acestor reglementări și consimțământul pentru prelucrarea tuturor datelor furnizate în timpul înregistrării lucrării științifice în scopul statutului societății științifice studențești și al sarcinilor Comitetului de Organizare a Conferinței, pentru pregătirea cărții de abstracte, publicând rezumatele și rezultatele concursului pe site-ul Web al Societății Științifice a Studenților și pe pagina Congresului.
 • Comitetul organizatoric MedEspera 2020 își rezervă toate drepturile de a utiliza materialele media realizate în cadrul evenimentului, pentru promovarea Congresului și postarea acestora pe site-ul oficial, dar și pe pagina de Facebook a congresului.
 • Interpretarea acestor reglementări și soluționarea oricăror probleme care nu sunt incluse în regulamente vor fi rezolvate de către Comitetul de Organizare.
 • Comitetul Organizatoric este reprezentat de către Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova, adresa: bd. Ștefan cel Mare 165, email: asr@usmf.md
 • Vă rugăm să fiți conștienți odată ce ați înregistrat plata, sunteți de acord cu toate regulile expuse în acest regulament.